Korting

Kortingsregeling voor loonwerk:

Dit zijn de mogelijkheden die wij u kunnen aanbieden op grond van de volgende voorwaarden:

  • 1% voor een automatisch incasso (mits deze binnen 14 dagen na factuurdatum volledig geïncasseerd kan worden).

Voor degene waar wij alle loonwerkactiviteiten uit mogen voeren hebben wij de volgende kortingsregeling: 

  • 2%, indien het totale factuur bedrag van dat jaar minimaal 10000 euro bedraagt.
  • 3%, indien het totale factuur bedrag van dat jaar minimaal 15000 euro bedraagt.
  • 4%, indien het totale factuur bedrag van dat jaar minimaal 20000 euro bedraagt.

De facturen dienen wel betaald te zijn binnen 14 dagen of automatische incasso.

Uitgezonderd zijn:  

  • aangenomen werk
  • hulpstoffen (plastic, zaaizaden, kunstmest, toevoegmiddelen, etc.)
  • werkzaamheden van Transportbedrijf Kasteel-Meeuwen B.V.

De korting die wij u dan verschuldigd zijn krijgt u aan het begin van het volgende jaar gecrediteerd op het loonwerk.

Deze kortingsregeling is bedacht om het voor u interessant te maken om alle loonwerk door ons uit te laten voeren.

Dit heeft voor ons als voordeel dat we dan onze mensen beter rendabel kunnen maken. Deze mensen zijn heel het jaar werkzaam bij ons. Doordat wij met pieken werken in de agrarische sector, is het heel belangrijk dat onze mensen naast de pieken ook ingezet kunnen worden in de agrarische sector. De mensen inzetten buiten de agrarische sector is niet zo moeilijk op dit moment. Maar dan zijn ze niet altijd beschikbaar op de momenten dat het in de agrarische sector nodig is.

Wanneer wij dan bijvoorbeeld, naast de gras en maisoogst, deze mensen ook bij u in kunnen zetten is dit voor ons wel deze korting waard!

Andere variaties zijn niet mogelijk.