Live Mestmeting
Wij kunnen uw mest Live analyseren d.m.v. NIRS-Techniek.
Hierdoor is direct bekend wat er in de mest zit: Stikstof (N), Fosfaat (P), Kali (K) en drogestof.
We kunnen nu direct hiermee sturen tijdens het bemesten, zodat je ook echt de juiste hoeveelheid
mineralen uitrijd. Het is een mobiel systeem dat tussen iedere bemester en tank toepasbaar is.
Vraag nu naar de mogelijkheden!

Vertel uw netwerk over ons